Poster Parti-Max

Thương hiệu: D&S Corporation

Khung vách ngăn cao cấp PARTI MAX

PARTI MAX 64:

-      Thanh đứng:  PARTI MAX - 63

Qui cách: 1.15 X 35 x 63 x 3000 (mm)

-      Thanh ngang: PARTI MAX - 64

Qui cách: 1.15 X 32 x 64 x 2700 (mm)

PARTI MAX 76:

-      Thanh đứng:  PARTI MAX - 75

Qui cách: 1.15 X 35 x 75 x 3000 (mm)

-      Thanh ngang: PARTI MAX - 76

Qui cách: 1.15 X 32 x 76 x 2700 (mm)

PARTI MAX 92:

-      Thanh đứng:  PARTI MAX - 90

Qui cách: 1.15 X 35 x 90 x 3000 (mm)

-      Thanh ngang: PARTI MAX - 92

Qui cách: 1.15 X 32 x 92 x 2700 (mm)

PARTI MAX 102:

-      Thanh đứng:  PARTI MAX - 100

Qui cách: 1.15 X 35 x 100 x 3000 (mm)

-      Thanh ngang: PARTI MAX - 102

Qui cách: 1.15 X 32 x 102 x 2700 (mm)

PARTI MAX 127:

-      Thanh đứng:  PARTI MAX - 125

Qui cách: 1.15 X 35 x 125 x 3000 (mm)

-      Thanh ngang: PARTI MAX - 127

Qui cách: 1.15 X 32 x 127 x 2700 (mm)

PARTI MAX 152:

-      Thanh đứng:  PARTI MAX - 150

Qui cách: 1.15 X 35 x 150 x 3000 (mm)

-      Thanh ngang: PARTI MAX - 152

Qui cách: 1.15 X 32 x 152 x 2700 (mm)

Tình trạng : Còn hàng

0₫