Nhà máy YKK

Đơn vị thi công: DongDo Corporation

Địa Chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch - Đồng Nai.
Thời gian thi công: 2015