Tiêu Chuẩn - Chất Lượng

  • Tiêu Chuẩn - Chất Lượng
  • Tiêu Chuẩn - Chất Lượng

Sản phẩm của nhà máy D&S luôn đảm bảo CHẤT LƯỢNG theo tiêu chuẩn ASTMAN TOÀN cho người sử dụng.

ASTM – là gì?
- Tiêu Chuẩn ASTM là viết tắt của cụm từ “American Society for Testing and Materials” - Hiệp hội vật liệu và thử nghiệm Hoa Kỳ. Đây là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế phát triển và đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật cho các hệ thống, sản phẩm, dịch vụ và nguyên vật liệu.

- Trong lĩnh vực phân tích chất lượng các sản phẩm, tiêu chuẩn ASTM là tiêu chuẩn được sử dụng và áp dụng trên toàn thế giới trong các lĩnh vực như: thép, sắt, chất dẻo, vải sợi ... Góp phần tạo nên sự thuận lợi hơn trong các giao dịch thương mại.