Nhà Máy Bosch

Đơn vị thi công: DongDo Corporation

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Long Thành - Đồng Nai
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam
Khối lượng vách: 6000m2