AEON MALL Bình Dương

Đơn vị thi công: DongDo Corporation

Chủ đầu tư: AEON Việt Nam

Khối lượng trần và vách ngăn: 37.800m2

Nhà thầu thi công: Đông Đô

Tháng 1/2014 Công Ty Đông Đô đã trúng thầu cung cấp, lắp đặt trần và vách ngăn trang trí.