AEON MALL Bình Tân

Đơn vị thi công: DongDo Corporation

Chủ Đầu Tư: AEON Việt Nam
Nhà Thầu Trần: Công Ty Đông Đô
Khối Lượng Trần và Vách: ...... m2
Thời Gian Thi Công: 03/2013