Ngân Hàng Vietcombank

Đơn vị thi công: I.S Corporation