Ngân Hàng Nam Á

Đơn vị thi công: DongDo Corporation

Thời gian thi công: 09/2011
Khối lượng trần & vách ngăn: 13.000m2