Casino Hồ Tràm

Đơn vị thi công: DongDo Corporation

Chủ đầu tư: Asian Coast Development Canada LTD
Thời gian bàn giao: 12/2012
Khối lượng: 15000m2