Nhà Máy Cà Phê Quang Trần

Đơn vị thi công: I.S Corporation