Nhà Máy Nissin

Đơn vị thi công: DongDo Corporation

Địa chỉ: Khu công nghiệp VSIP2 - Bình Dương
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nissin Food Việt Nam
Khối lượng: 15000m2