Poster Parti-Plus

Thương hiệu: D&S Corporation

PARTI Plus 64:

-      Thanh đứng:  PARTI Plus - 63

Qui cách: 0.50 X 35 x 63 x 3000 (mm)

-      Thanh ngang: PARTI Plus - 64

Qui cách: 0.50 X 32 x 64 x 2700 (mm)

PARTI Plus:

-      Thanh đứng:  PARTI Plus - 75

Qui cách: 0.50 X 35 x 75 x 3000 (mm)

-      Thanh ngang: PARTI Plus - 76

Qui cách: 0.50 X 32 x 76 x 2700 (mm)

PARTI Plus 92:

-      Thanh đứng:  PARTI Plus - 90

Qui cách: 0.50 X 35 x 90 x 3000 (mm)

-      Thanh ngang: PARTI Plus - 92

Qui cách: 0.50 X 32 x 92 x 2700 (mm)

PARTI Plus 102:

-      Thanh đứng:  PARTI Plus - 102

Qui cách: 0.50 X 35 x 100 x 3000 (mm)

-      Thanh ngang: PARTI Plus - 64

Qui cách: 0.50 X 32 x 102 x 2700 (mm)

Tình trạng : Còn hàng

0₫