Nam A Bank

Đơn vị thi công: DongDo Corporation

Installation period: 09/2011
Quantity: 13.000m2