Tiêu chuẩn lựa chọn giải pháp hệ thống chống cháy trần và vách ngăn

- Trong bất cứ hạng mục công trình nào chống cháy luôn là mối quan tâm hàng đầu vì hậu quả của đám cháy gây ra có thể rất nghiêm trọng. Trần thạch cao với chức năng bao bọc trên trần và không gian xung quanh, các giải pháp chống cháy cho trần và vách ngăn là rất cần thiết cho những tình huống không mong muốn. Giải pháp mang đến không gian an toàn, bảo vệ cho con người cũng như tài sản, trước và trong khi đám cháy xảy ra.
- Xây dựng hệ thống chống cháy cho vách cần có tính chất cách nhiệt chống lan lửa theo tiêu chuẩn qui định, dựa trên cơ sở tiêu chí về độ chịu lửa:
- Vách thạch cao chống cháy phải được kiểm nghiệm cho từng thiết kế (theo thời gian chống cháy) và có bản báo cáo kết quả kiểm nghiệm (test report).
- Tính cách nhiệt : Là trạng thái tới hạn khi bề mặt bên kia đạt nhiệt độ trung bình 140ºC hoặc ở một số điểm đạt 180ºC.
- Độ chiụ lửa: (FRR :Fire Resistance Rating ) : Là thời gian tính bằng phút khi thực hiện thí nghiệm xác định tính chiụ lửa của cấu kiện theo 3 tiêu chí nêu trên
- Tính phá hủy : Là trạng thái tới hạn khi cấu kiện xuất hiện vết nứt hoặc lổ hổng khiến lửa và hơi nóng có thể tràn qua.
- Tính ổn định: Là trạng thái tới hạn khi kết cấu bị phá huỷ và không còn khả năng chiụ tải.
- Vách thạch cao là vách nhẹ và không chịu tải, cho nên tiêu chí đánh giá độ chịu chịu lửa chỉ dựa trên tính phá hủy và tính cách nhiệt.
- Độ chịu lửa của vách chống cháy được tính bằng thời gian theo phút, thông thường là 30’, 60’, 90’, 120’.
- Vách chống cháy được kiểm nghiệm theo hệ thống đã lắp đặt, không kiểm nghiệm từng tấm thạch cao riêng rẽ.